9. Local Mobility Forum

Řešení dopravní obslužnosti na severozápadě Prahy - poptávková doprava


V návaznosti na evropský projekt SMACKER městská část Praha-Suchdol  uspořádala  9. setkání Local Mobility Forum s názvem "Řešení dopravní obslužnosti na severozápadě Prahy", které se konalo v pondělí 13. února 2023 v sále KC Půda na suchdolské radnici. Akce se zúčastnilo cca 16 zástupců místních samospráv, ROPIDu, IDSK a ČZU.

Program


  • Projekt SMACKER a akční plán pro řešení dopravy na severozápadě Prahy - Ing. Gabriela Lněničková, MBA, zastupitelka MČ Praha-Suchdol a hl. města Prahy
  • Dopravní obslužnost na severozápadě Prahy, aktuální situace a potenciál rozvoje - Ing. Ivo Novotný, odborník na pražskou integrovanou dopravu (PID)
  • Poptávková doprava v praxi - Dominik Janík, CEO CITYA  mobility s.r.o.
  • Diskuse


Cílem setkání bylo projednat možnosti zavedení poptávkové dopravy a zlepšení dopravní obslužnosti  v severozápadní části pražské aglomerace.

Podklady ke stažení

Projekt SMACKER a akční plán pro řešení dopravy_G.Lněničková
Dopravní obslužnost na SZ Prahy_I.Novotný
Poptávková doprava v praxi_D.Janík

Informační portál k poptávkové dopravě projektu SMACKER
SMACKER TOOLBOX (smacker-toolbox.eu)