Tvoříme místo pro život
Udržitelný rozvoj v severozápadní části pražské aglomerace

Pražská aglomerace čelí velkým výzvám v oblasti dopravy a územního rozvoje. V posledních 20 letech došlo k obrovskému rozmachu rezidenčních satelitů za Prahou bez odpovídající nabídky občanské vybavenosti a pracovních příležitostí. Obyvatelé středočeských obcí jsou tak závislí na každodenním dojíždění do Prahy, přičemž podíl cest autem na hranici metropole činí téměř 80%. Praha-Suchdol, Praha 6 a další okrajové městské části jsou vystaveny dopravní zátěži cestujících za prací, školou a dalšími cíli do hlavního města. Navíc se připravují nové rezidenční záměry a počet obyvatel v této oblasti má stoupnout o více než 20 000 v příštích 15-20 letech. Jak tedy můžeme čelit očekávanému nárůstu dopravní zátěže?

Cestu k řešení dopravy nejen na severozápadě Prahy nabízí strategické dokumenty, které podporují rozvoj šetrných druhů dopravy a lokálních center s plnohodnotnou občanskou vybaveností. V rámci evropského projektu SMACKER byl také zpracován tzv. Regionální akční plán, který vychází z diskusí se zástupci samospráv, odborníky a občany, a stanovuje strategické priority a cíle pro udržitelný rozvoj v severozápadní části pražské aglomerace.

  • Rozvoj a zkvalitnění služeb veřejné hromadné dopravy (VHD)
  • Zvýšení atraktivity multimodální dopravy
  • Snižování potřeby cestovat za prací, školou a službami vhodným územním plánováním
  • Optimalizace nákladů
  • Zvýšování povědomí o přínosech udržitelné mobility
  • Zlepšení veřejného prostoru a životního prostředí


Naší vizí je zdravé, environmentálně odpovědné a prosperující spádové území na principu města krátkých vzdáleností.

Modul: Akce