Proces EIA D0 518 a 519

08. 11. 2023

Od 28. srpna 2023 probíhá proces EIA D0 518 a 519. V řádném termínu, tj. do  4. 10. 2023 zaslaly dotčené subjekty včetně městské části Praha-Suchdol vyjádření k dokumentaci EIA. Dne 6. 11. proběhlo veřejné projednání, které trvalo cca 9, 5 hodiny. Starostky a starostové dotčených samospráv, občané dotčených městských částí a obcí a také zástupci spolků vyjádřili nesouhlas s touto problematickou stavbou. V následujících měsících se bude dokumentací EIA a zaslanými vyjádřeními zabývat zpracovatel oponentního posudku. Poté bude mít Ministerstvo životního prostředí min. 30 dní na vydání závazného stanoviska nebo vrácení dokumentace k přepracování.

Níže sdílíme vyjádření některých dotčených samospráv a spolků:

Městská část Praha-Suchdol

Městská část Praha-Dolní Chabry

Obec Zdiby

Obec Horoměřice

Hlavní město Praha

Společně pro šestku

Platforma za kvalitní dopravní infrastrukturu

Proti-plotu

AutoMat

Související

Modul: Blog