Local Mobility Forum

V rámci evropského projektu SMACKER byla založena nová platforma „Local Mobility Forum“, která slouží pro komunikaci a spolupráci samospráv na severozápadě Prahy,  zainteresovaných organizací a odborníků.


V období září 2019 – květen 2022 MČ Praha-Suchdol uspořádala celkem osm setkání, kde zástupci městských částí, obcí, magistrátu hl. města Prahy, Středočeského kraje a odborných institucí diskutovali problémy související s dopravou a výstavbou, a hledali efektivní řešení s cílem zajistit udržitelný rozvoj v severozápadní části pražské aglomerace.

Městské části a obce se shodly na společné vizi a strategických prioritách a deklarovaly vůli pokračovat ve spolupráci podpisem memoranda.

Projekt SMACKER byl sice ukončen 30. června 2022, ale aktivity v rámci "Local Mobility Forum" pokračují.

Nadcházející setkání:

předběžně září/říjen 2023