10. Local Mobility Forum

Pilotní projekty na severozápadě Prahy 


Městská část Praha-Suchdol  uspořádala  10. setkání Local Mobility Forum s názvem "Pilotní projekty na severozápadě Prahy", které se konalo v pondělí 29. května 2023 v sále KC Půda na suchdolské radnici. Akce se zúčastnilo cca 14 zástupců místních samospráv, IDSK a odborníků.

Program


  • Naplňování memoranda o spolupráci - Ing. Gabriela Lněničková, MBA, zastupitelka MČ Praha-Suchdol a hl. města Prahy
  • Pilotní projekt spádových území -  Ing. arch. Vladan Hodek, axiomHM s.r.o., urbanista a architekt
  • Diskuse
  • Pilotní projekt v poptávkové dopravě - Dominik Janík, CEO CITYA  mobility s.r.o.
  • Diskuse


Cílem setkání bylo projednat konkrétní kroky spolupráce v oblasti strategického plánování a poptávkové dopravy v severozápadní části pražské aglomerace.

Podklady ke stažení

Naplňování memoranda o spolupráci_G. Lněničková
Pilotní projekt spádových území_V. Hodek
Pilotní projekt v poptávkové dopravě_D. Janík

Memorandum o spolupráci na tvorbě společného spádového území