Projekt SMACKER

Od 1. dubna 2019 do 30. června 2022 se městská část Praha-Suchdol účastnila projektu SMACKER – „Aktivity a opatření pro změnu znalostí a chování v periferních oblastech“ (Soft Measures & Actions for behavioural Change and Knowledge to Embrace peripheral and Rural areas), který byl připraven v rámci programu nadnárodní spolupráce Interreg CENTRAL EUROPE. 

Další informace o projektu SMACKER a aktivitách jednotlivých partnerů naleznete rovněž na: www.interreg-central.eu/smacker

Doba projektu: 1. 4. 2019 do 30. 6. 2022. Projekt prodloužen o 3 měsíce kvůli pandemii Covid-19.

Rozpočet projektu: ve výši 137 218 EUR, tj. cca 3 526 tisíc Kč, povinná spoluúčast městské části ve výši 15% celkového rozpočtu, tj. 20 583 EUR, tj. cca 529 tisíc Kč.

Partneři projektu: 

  1. SRM Networks and Mobility, Bologna, IT – vedoucí partner, spolupráce na EPTA

  2. Institute for Transport and Logistics, Emilia-Romagna, IT

  3. Municipality of Gdynia – Roads and Green Areas Management, PL

  4. Městská část Praha-Suchdol, CZ

  5. University of Maribor, SI

  6. City Municipality of Murska Sobota, SI

  7. BKK Centre for Budapest Transport, HU

  8. Regional Management East Tyrol, AT

  9. University of Natural Resources and Life Sciences Vienna, AT

Cíle projektu: 

Hlavním cílem projektu SMACKER bylo zlepšit mobilitu v periferních a venkovských oblastech ve střední Evropě, tj. přispět k lepší integraci obyvatelstva do hlavních dopravních systémů, k rozvoji služeb hromadné dopravy a zlepšení životního prostředí. 

Ve spolupráci s evropskými  partnery, zástupci místních samospráv a odbornými institucemi projekt MČ Praha-Suchdol přispěl k řešení dopravy v severozápadní části pražské aglomerace v souladu s cíli Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí a dalšími strategickými dokumenty.

Aktivity městské části v rámci projektu SMACKER:

Pevně věříme, že budeme moci pokračovat v aktivitách a spolupráci na podporu udržitelné mobility v severozápadní části pražské aglomerace i po skončení projektu SMACKER.
Spolupráce se zahraničními a českými odborníky


Do projektu se aktivně zapojili také zástupci hl. města Prahy, Středočeského kraje, IPR Praha, Dopravní podnik hl. m. Prahy, TSK Praha a vedení městských částí a obcí na severozápadě Prahy.


Výsledky a výstupy projektu budou nadále přístupné také na těchto webech: