Udržitelná mobilita na ČZÚ

Probíhá

V průběhu projektu SMACKER městská část spolupracovala také s Českou zemědělskou univerzitou (ČZU), která má se svými 20 000 studenty  významný vliv na dopravu v Praze-Suchdole. Proběhlo několik setkání se zástupci univerzity a studenty, kteří byli seznámeni s cíli a aktivitami projektu SMACKER.  V březnu 2022 se uskutečnil dopravní průzkum při vjezdech do areálu ČZU. Studenti oslovovali přijíždějící řidiče a vyplňovali dotazníky s otázkami na frekvenci cest a důvodech (ne)využívání různých druhů dopravy. Výstupy z průzkumu byly zpracovány do závěrečné zprávy, která rovněž obsahuje doporučení k podpoře udržitelné mobility v rámci České zemědělské univerzity.

Spolupráce byla součástí aktivity „Mobility management in workplaces and organizations“ s cílem podpořit větší využívání udržitelných druhů dopravy v organizacích.

Dopravní průzkum ČZU_SMACKER_29.4.2022


Modul: Projekty