Pěšky do školy - září 2022

Pěšky do školy - září 2022
od 19. 9. 2022 / 00:00
do 23. 9. 2022 / 23:59
Praha Suchdol

Popis

Ve spolupráci s neziskovou organizací Pěšky městem MČ Praha-Suchdol pořádala tradiční výzvu Pěšky do školy, jejímž cílem je přispět ke zklidnění dopravy, zvýšení bezpečnosti a zlepšení životního prostředí v okolí škol a zároveň podpořit zdravý pohyb dětí.

Soutěž proběhla v týdnu od 19. do 23. září a zúčastnilo se jí 6 tříd ze ZŠ Mikoláše Alše a 3 třídy z MŠ K Roztokům (celkem téměř 200 dětí). Děti každý den zapisovaly do tabulky, jak se dopravily do školy. Plný počet bodů získaly za cesty pěšky, na kole, koloběžce či MHD. Pokud jely autem, zastavily aspoň 300 m od školy a zbytek cesty šly pěšky, získaly půlku bodu.

V průběhu října byly vyhlášeny výsledky a předány odměny dětem a třídám. V kategorii základní školy (ZŠ Mikoláše Alše) zvítězila třída 2. B a získala odměnu v hodnotě 3000 Kč. Na druhém a třetím místě se umístily třídy 3. A a 2. A, které získaly odměnu v hodnotě 2500 Kč. Odměny získaly také třídy 4. B, 2. C a 3. C. V kategorii mateřské školy zvítězila třída Soviček z MŠ K Roztokům a získala odměnu v hodnotě 2000 Kč. Druhé místo obsadili Zajíčkové (1500 Kč) a třetí místo Veverky (1000 Kč). Všechny děti, které se zúčastnily soutěže, obdržely diplom a drobné předměty související s udržitelnou a bezpečnou dopravou.

Třída Lišek z MŠ Gagarinova se zapojila do aktivity „Cesta do školky“. Děti namalovaly obrázky o svých zážitcích při cestě do školky. V druhé polovině října proběhlo setkání se zástupkyní radnice, kde děti hezky popsaly své obrázky, povídaly o dopravních prostředcích a dostaly odměny včetně společné hračky pro celou třídu.

Partneři

Děkujeme za spolupráci paním ředitelkám, panu řediteli a pedagogům suchdolských základních a mateřských škol a za organizační a materiální podporu spolku Pěšky městem a magistrátu hl. m. Prahy. Akce koordinuje suchdolská zastupitelka Gabriela Lněničková.

Kontakty

Další informace a podklady naleznete zde:

Soutěž Pěšky do školy https://peskymestem.cz/projekt/pesky-do-skoly/

Desatero pro bezpečné cesty https://peskymestem.cz/wp-content/uploads/2020/08/desatero-tabulka.pdf

Leták pro rodiče https://peskymestem.cz/wp-content/uploads/2020/08/letak-rodice.pdf

BACHA DU! – Pojďme s dětmi bezpečně https://peskymestem.cz/wp-content/uploads/2022/07/brozura_BachaDU_web.pdf

Modul: Akce