Bezpečné cesty do školy

Probíhá

ZŠ Mikoláše Alše byla vybrána do programu Bezpečné cesty do školy

 

Každé čtvrté základní školou povinné dítě je dnes dováženo do školy autem. Okolí škol ale v drtivé většině případů nejsou projektována na tak enormní dopravní zatížení. Situace je pro děti stresující, neprospívá jejich zdraví. U škol denně vznikají nebezpečné situace..

Doporučená denní dávka aktivního pohybu pro školní děti činí 60 minut, ovšem 80 % dětí nemá dostatek pohybu a nadto 12 % dívek a 25 % chlapců trpí nadváhou. Děti na zadním sedadle auta navíc dýchají několikanásobně horší vzduch než ty, které chodí pěšky. Přitom chůze a jízda na kole či koloběžce má pozitivní vliv na fyzické i psychické zdraví dětí a zlepšuje jejich pozornost a výkony ve škole.

Ani v případě suchdolské ZŠ Mikoláše Alše není dopravní situace uspokojivá, mnoho dětí je dováženo až ke škole autem. „Jako rodiče prvňáčka nás s mužem hustota ranní dopravy před školou šokovala. Syn sice chodil do předškolácké třídy v budově školy, ale provoz v půl deváté je diametrálně odlišný od toho kolem půl osmé. Přemýšlela jsem, co by s tím šlo dělat, a vzpomněla jsem si na projekty školních ulic a organizaci Pěšky městem,“ vysvětluje Tereza Fenclová Mašková, co ji vedlo k tomu, že loni na podzim skrze SRPŠ iniciovala přihlášení suchdolské základní školy do programu Bezpečné cesty do školy.

Díky této iniciativě byla ZŠ Mikoláše Alše vybrána do programu Bezpečné cesty do školy, který připravila organizace Pěšky městem a pomáhá řešit neúnosnou dopravní situaci v okolí škol. Koordinátorkou programu v rámci naší ZŠ je Dalia Peterová: „Já se konkrétně nejvíce těším, až dostaneme zpracovaný posudek dopravní situace okolí školy. Tento posudek vytvoří odborník na základě našich podkladů, takže k vytvoření tohoto posudku mohou přispět všichni ve škole. A díky němu se budeme moct zamýšlet nad konkrétními úpravami a změnami pro větší bezpečí dětí.“

Škola získá odbornou analýzu dopravy v ceně 80 000 Kč s návrhy na vhodná opatření ke zklidnění dopravy a zpříjemnění okolí školy. Z dotazníkového šetření se navíc dozvíme, jak a kudy se děti do jejich školy dopravují a jak by si svoje cesty do školy ideálně představovaly. Prostor k vyjádření dostanou i rodiče a vyučující. Jedním z klíčových výsledků programu bude školní plán mobility, který škole pomůže podporovat aktivní a šetrnou mobilitu žáků a žákyň. Program potrvá od března do listopadu 2023, avšak jeho výstupy budou využívány i v nadcházejících letech.

Bližší informace naleznete na:
www.zssuchdol.cz
https://peskymestem.cz/projekt/bezpecne-cesty-do-skoly/

----------------------------------------------------------------------------------

Vybrané výstupy a aktivity:

Výsledky dotazníkového šetření

Modul: Projekty